Cauti dictoane? sau Cugetari

Proverbe latine despre Proverbe despre cinste,Proverbe despre viata:

Sa traiesti cinstit, sa nu daunezi altuia, sa dai fiecaruia ceea ce i se cuvine.