Cauti dictoane? sau Cugetari

Proverbe despre lacomie

Lacomia curma viata.

Lacomia strica omenia.

Lacomia e rea si pagubitoare boala.

Sula de aur zidul patrunde, si lacomia isi vinde neamul si mosia.

Lacomul e unde n-are pomul coaje.

Lacomului, cat sa-i dai, el nu zice ba.

Lacomul mai mult pierde si lenesul mai mult alearga.

Un om lacom si unul sarac, sunt practic la fel.