Cauti dictoane? sau Cugetari

Proverbe portugheze despre Proverbe despre dragoste/iubire:

Dragostea care corupe adesea inimile pure purifica inimile corupte.