Cauti dictoane? sau Cugetari

Proverbe japoneze despre Proverbe despre cuvinte:

Cuvintele care n-au fost spuse sunt flori ale liniştii.