Cauti dictoane? sau Cugetari

Proverbe latine despre Proverbe despre bine si rau:

Binele n-a fost nicicând rău,
Răul n-a fost nicicând bine.